ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ ԳԼԽԱՒՈՐ ԳԵՏԵՐԸ ԳԻՏԵ՞Ս


Ի՞նչ կրնայ ընել երկիր մը առանց գետի: Ջրային այդ հոսքերուն կարեւորութիւնը մեծ է, յատկապէս երկրագործութեան մէջ կամ ելեկտրականութեան հայթայթման համար: Հայկական լեռնաշխարհը հարուստ է գետերով, որոնք մեր պատմութեան դարաւոր վկաներն են:
Ուրեմն, տուեալ գետերուն անունները ջնջէ՛ ցանցին մէջ, ապա մնացեալ տառերով կազմէ պահուած բառը։ Յիշեցնենք, որ ինչպէս միշտ, բառերը կրնաս ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ՝ երկու ուղղութեամբ։ Իւրաքանչիւր տառ միայն մէկ անգամ կրնաս օգտագործել։ Կարմիրով նշուած գետերը Արցախի գետերն են։

Պահուած բառը գտնելէ ետք տեղադրէ՛ վարի տուփիկին մէջ. գիտե՞ս ցանցի ո՞ր գետին երկրորդ անունն է ան: