ԿՐՆԱ՞Ս ԸՆՏՐԵԼ ՃԻՇԴ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ


Արուեստի հնագոյն տեսակներէն է նկարչութիւնը: Նախամարդը գծած է ժայռերու կամ քարայրներու պատերուն վրայ, արտայայտելու համար որեւէ գործողութիւն մը կամ միտք մը: Ժամանակի ընթացքին փոխուեցան նկարելու ձեւերը, նիւթերը եւ միջոցները: Եկէք սորվինք նկարչութեան պատմութեան մասին կարգ մը տեղեկութիւններ՝ վարի հարցումներուն 3 հաւանական պատասխաններէն ընտրելով ճիշդը։


1 - Առաջին գծագրութիւնը քանի՞ տարի առաջ գծուած էր։

ա - 4.000 տարի առաջ
բ - 42.000 տարի առաջ
գ - 100.000 տարի առաջ

2 - Նախամարդը (նախնադարեան մարդը) ի՞նչ կ՚օգտագործէր ժայռերու կամ քարայրներու պատերուն վրայ գծելու համար։

ա - իւղաներկ
բ - ջրաներկ
գ - ածուխ

3 - Ե՞րբ եւ ո՞ւր սկսած է նկարչութիւնը կուժերու եւ ծաղկամաններու վրայ։

ա - Քրիստոսէ առաջ 5000 թուականին Հայաստանի մէջ։
բ - Քրիստոսէ առաջ 3000 թուականին Յունաստանի մէջ։
գ - Քրիստոսէ առաջ 2000 թուականին Պարսկաստանի մէջ։

4 - Ո՞ւր եւ ե՞րբ սկսած է որմնանկարչութիւնը (պատի վրայ նկարչութիւնը)։

ա - Քրիստոսէ առաջ 500 թուականին Յունաստանի մէջ։
բ - Քրիստոսէ առաջ 1000 թուականին Հայաստանի մէջ։
գ - Քրիստոսէ առաջ 2000 թուականին Յունաստանի մէջ։

5 - Քրիստոսէ վերջ որո՞նք հիմնական փոփոխութիւն մտցուցին Յունական նկարչութեան մէջ։

ա - Հռովմէացիները
բ - Պարսիկները
գ - Հայերը

6 - Որդան կարմիր ներկը ո՞ր երկրէն ծագում առած է։

ա - Հայաստան
բ - Յունաստան
գ - Պարսկաստան