ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԳԻՏԵ՞Ս


Փորձէ՛ նախադասութիւնները ամբողջացնել հետեւեալ բառերով: Այդպիսով թէ՛ խաղը խաղցած կ'ըլլաս, թէ ալ վերաքաղած կ'ըլլաս հայոց պատմութենէն գիտելիքներդ: Կրնաս առաջարկել Հայոց պատմութեան ուսուցիչին, որ այսպիսի խաղերով սորվիք մեր պատմութիւնը:
Իսկ դուն կրնա՞ս նման խաղ մը պատրաստել ընկերներուդ համար:
Բայց նախ սկսինք այս խաղէն: Օ՛ն, վարի բառերը տեղաւորէ ճիշդ նախադասութեան մէջ:


Ոսկեդար, Անի, Արտաշէս, Տրդատ Գ., Լեւոն Զ., Վռամշապուհ, Լեւոն Բ., Աստուածաշունչը


Բագրատունեաց թագաւորութեան մայրաքաղաքն էր ։
Աշխարհակալ հիմնեց Արտաշէսեան Հարստութիւնը։
Երբ Հայաստան քրիստոնէութիւնը ընդունեց իբրեւ պետական կրօնք 301-ին, թագաւորն էր ։
Կիլիկիոյ թագաւորութեան ամէնէն նշանաւոր թագաւորն էր , որ կոչուած է «Մեծագործ»։
Հայերէն գիրերու գիւտը տեղի ունեցաւ թագաւորի օրով։
Հինգերրորդ դարը կը կոչուի , քանի որ Գիրերու գիւտը այդ դարուն եղաւ։
առաջին գիրքն էր, որ թարգմանուեցաւ հայերէնի, Մեսրոպ Մաշտոցի եւ իր աշակերտներուն կողմէ։
Կիլիկիոյ թագաւորութեան վերջին թագաւորն էր ։