ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԲԱՌԵՐՈՒ ՄԷՋ


Վերաքաղե՞նք մեր գիտելիքները համակարգիչի առնչուած իրերու հայերէն իմաստներուն մասին: Ուրեմն, տուեալ բառերը ջնջէ՛ ցանցին մէջ, ապա մնացեալ տառերով կազմէ՛ պահուած բառը։ Յիշէ, որ բառերը կրնաս ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ, երկու ուղղութեամբ։ Բայց իւրաքանչիւր տառ միայն մէկ անգամ կրնաս գործածել։

Ամէնէն վերջը պահուած բառը տեղադրէ վարի տուփիկին մէջ։