ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ ԿՐՆԱ՞Ս ԳՏՆԵԼ


Ձախ կողմի սիւնակի իւրաքանչիւր բառ միացո՛ւր աջ կողմի սիւնակի իր համապատասխան հոմանիշին։


  հանգոյց  
  տաղանդ  
  հասոյթ  
  անշուշտ  
  հարց  
  կարգ  
  հերոս  
  հեգնանք  
  եկամուտ  
  խնդիր  
  կծիկ  
  հանճար  
  հարկաւ  
  ծաղրանք  
  հերթ  
  դիւցազն