ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ ԿՐՆԱ՞Ս ԳՏՆԵԼ


Ձախ կողմի սիւնակի իւրաքանչիւր բառ միացո՛ւր աջ կողմի սիւնակի իր համապատասխան հականիշին։


  բարի  
  առողջ  
  գագաթ  
  կարճ  
  ծուռ  
  ծածուկ  
  զգօն  
  լաւատես  
  երկար  
  ստորոտ  
  չար  
  անխոհեմ  
  հիւանդ  
  յոռետես  
  շիտակ  
  բացայայտ