ԳԻՏԵ՞Ս ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԻՐԵՐԸ


Գիտական այլ յայտնագործութիւններու բաղդատելով, համակարգիչը նոր գիւտ է: Ամէն նոր գիւտ, իր հետ կը բերէ նոր բառեր, որոնք կը թարգմանուին տարբեր լեզուներու: Համակարգիչ բառը վստահաբար գիտես (կամ արդէն գիտցար անոր իմաստը). իսկ ի՞նչ է կարծիքդ անոր առնչուած իրերու հայերէն բառերուն մասին: Անոնցմէ որո՞նք գիտէիր, իսկ որո՞նք կը գործածէիր: Եկէք սորվինք իւրաքանչիւր իր միացնելով համապատասխան նկարին։


ՄՈՒԿ
MOUSE
ՍՏԵՂՆԱՇԱՐ
KEYBOARD
ՊԱՍՏԱՌ
MONITOR
ԹՈՒԱՀԵՐՁԱՏԻՉ
SCANNER
ԵՂԱՆԱԿԻՉ
MODEM
ԽՏԱՍԿԱՒԱՌԱԿ
CD
ՏՊԻՉ
PRINTER
ՄԱՆՐԱՑԱՆՑ
CHIP