ԿՐՆԱ՞Ս ԸՆՏՐԵԼ ՃԻՇԴ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ


Հետեւեալ հարցումներէն իւրաքանչիւրին տրուած է 3 պատասխան։ Փորձէ՛ ընտրել ճիշդը։


Ե՞րբ ստեղծուած է առաջին ելեկտրոնիկ համակարգիչը (ENIAC)։

1940
1946
1956

Ի՞նչ էր առաջին համակարգիչին բարձրութիւնը։

1 մեթր
2 մեթր
3 մեթր

Ո՞ւր կ’օգտագործուէր առաջին համակարգիչը կամ անոր նմանները։

տուներու մէջ
գործատեղիներու մէջ
համալսարաններու մէջ

Ե՞րբ ստեղծուեցաւ առաջին անձնական համակարգիչը (PC)։

1974 թուականին
1960 թուականին
1994 թուականին

Քանի՞ տեսակ յիշողութիւն ունի համակարգիչը։

1 տեսակ (RAM)
2 տեսակ (RAM) եւ (ROM)
3 տեսակ (RAM), (ROM) եւ (REM)