ԽԱՉԲԱՌ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԲԱՌԵՐՈՎ


Տե՛հ, անգամ մըն ալ յիշենք համակարգիչի առնչուած բառերը, լուծելով խաչբառը։