ՊԱՀՈՒԱԾ ԱՆՈՒՆԸ ՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԻՐԵՐՈՒ ՄԷՋ


Նկարել կը սիրե՞ս: Եթէ այո, ապա վարի բառերը (գոնէ ոմանք) քեզի ծանօթ պէտք է ըլլան: Պահուած բառը մականունն է նկարիչի մը, որ կը կոչուի «հայ նկարչութեան նահապետը»: Եթէ գիտցար ո՛վ է՝ կրնաս շարունակել խաղը, իսկ եթէ չգիտցար, ապա անպայման խաղցիր: Ուրեմն ցանցին մէջ ջնջէ՛ տուեալ բառերը, ապա մնացեալ տառերով կազմէ պահուած բառը։ Բառերը կրնաս ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ՝ երկու ուղղութեամբ։

Պահուած բառը գտնելէ ետք տեղադրէ վարի տուփիկին մէջ։