ԿՐՆԱ՞Ս ԿԱԶՄԵԼ ԱՌԱԾԸ


Իւրաքանչիւր բոլորակի տառերը դասաւորելով կազմէ՛ բառը, ապա տեղադրելով քառակուսիներուն մէջ, կազմէ՛ ասացուածքը։ Իւրաքանչիւր երանգապնակի կարմիր բոլորակի տառը բառին սկզբնատառն է։