ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԻՑԱՐԱՆԻ ԱՍՏՈՒԱԾՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ


Տուեալ աստուածներուն անունները ջնջէ՛ ցանցին մէջ, ապա մնացեալ տառերով կազմէ պահուած բառը, որ Վահագնի տրուած ածական մըն է։
Բառերը կրնաս ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ՝ երկու ուղղութեամբ։ Իւրաքանչիւր տառ միայն մէկ անգամ կրնաս օգտագործել։
Պահուած բառը գտնելէ ետք տեղադրէ վարի տուփիկին մէջ։