Ռ ԿԱՄ Ր (2)


Ուղղագրական շփոթ յառաջացնող բաղաձայններու բոլոր զոյգերէն մէկական խաղ ունենալէ ետք, կ’անցնինք իւրաքանչիւր զոյգի երկրորդ խաղին եւ պիտի սկսինք ռ կամ ր խաղով։
Ամբողջացո՛ւր քառակուսիները՝ աւելցնելով պակսող բաղաձայնը ռ կամ ր։