ԳԻՏԵ՞Ս ՀԱՅ ԵՐԱԺԻՇՏՆԵՐՈՒ ՆՇԱՆԱՒՈՐ ԳՈՐԾԵՐԸ


Հայ երաժիշտներու ստեղծագործութիւնները բազմազան են: Պարզ երգերէ, մինչեւ ծաւալուն սիմֆոնիք ստեղծագործութիւն, պալէ, օփերա...: Ահաւասիկ մէկական նմուշ հետեւեալ երաժշտահաններու յօրինումներէն.

Ձախ սիւնակի իւրաքանչիւր երաժիշտ միացնելով աջ սիւնակի ճիշդ պատասխանին, պիտի գիտնաս անոր մէկ նշանաւոր գործին անունը։


Տիգրան Չուխաճեան
Կոմիտաս
Արմէն Տիգրանեան
Արամ Խաչատուրեան
Տիգրան Մանսուրեան
Բարսեղ Կանաչեան
Առնօ Պապաճանեան
Ալեքսանդր Սպենդիարեան
Կռունկ (երգ)
Գայիանէ (պալէ)
Արշակ Բ. (օփերա)
Օրօր (երգ)
Հայկական ռափսոտիա (սիմֆոնիք ստեղծգրծթ.)
Ալմաստ (օփերա)
Անոյշ (օփերա)
Ռեքուիեմ (սգերկ)