ՊԱՀՈՒԱԾ ԵՐԿՈՒ ԲԱՌ ՀԱՅ ԵՐԱԺԻՇՏՆԵՐՈՒ ՄԱԿԱՆՈՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ


Տուեալ ՄԱԿԱՆՈՒՆՆԵՐԸ ջնջէ՛ ցանցին մէջ, ապա մնացեալ տառերով կազմէ՛ պահուած բառերը։ Յիշէ, որ բառերը կրնաս ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ, երկու ուղղութեամբ։ Բայց իւրաքանչիւր տառ միայն մէկ անգամ կրնաս գործածել։

Ամէնէն վերջը պահուած բառերը տեղադրէ վարի տուփիկին մէջ։