ԽԱՉԲԱՌ
ՀԱՅ ՆՇԱՆԱՒՈՐ ԵՐԱԺԻՇՏՆԵՐՈՎ


Մեր արուեստը հարուստ է երաժիշտներով՝ կատարողներով* կամ յօրինողներով*: Ահա խումբ մը յօրինողներ, որոնց մականունները կամ երաժշտական անունը պէտք է տեղադրէք խաչբառին մէջ, ամբողջացնելու համար զայն: