ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ ՏԻԵԶԵՐՔԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԲԱՌԵՐՈՒ ՄԷՋ


Տուեալ բառերը ջնջելէ ետք ցանցին մէջ, մնացեալ տառերով կազմէ՛ պահուած բառը։ Բառերը կրնաս ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ՝ երկու ուղղութեամբ։ Պահուած բառը գտնելէ ետք տեղադրէ վարի տուփիկին մէջ։