ԾԱՆՕ՞Թ ԵՍ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐՈՒ ԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ԱՆՈՒՆՆԵՐՈՒՆ


Առաջին սիւնակի իւրաքանչիւր անասունի խումբ միացո՛ւր երկրորդ սիւնակի իր համապատասխան անունին։


ձուկերու խումբ
մեղուներու խումբ
թռչուններու խումբ
գազաններու խումբ
ոչխարներու խումբ
կովերու, եզներու խումբ
խոզերու խումբ
եղջերաւոր խոշոր կենդանիներու խումբ
հօտ
նախիր
տարմ
պարս
վտառ
խոզերամակ
արջառ
վոհմակ