ԽԱՉԲԱՌ ՏԻԵԶԵՐՔԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԲԱՌԵՐՈՎ


Գիտական բաժինը եւ խմբագրականը եթէ արդէն կարդացիր, ապա այս բառերը անծանօթ պէտք չէ ըլլան քեզի, նոյնիսկ եթէ նախապէս չէիր լսած: Դեռ չե՞ս կարդացած, ուրեմն խաղը խաղալէ առաջ կամ ետք, անպայման կարդա եւ տես թէ ի՜նչ հետաքրքրական բաներ պիտի իմանաս տիեզերքին մասին:

Իսկ հիմա տուեալ բառերը տեղադրէ՛ խաչբառին մէջ։