ՊԱՀՈՒԱԾ ԱՆՈՒՆԸ ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՒ ՄԷՋ


Վարի ծաղիկներուն մէջ պահուած է հայ նշանաւոր բանաստեղծի մը անունը, որուն ծննդեան 125-ամեակն է 2023 թուականին։ Իւրաքանչիւր ծաղիկի տառերը տեղադրէ քառակուսիներուն մէջ, ապա կարմիր քառակուսիներու տառերով կազմէ անունը։