ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ԽԱՂ
ՏԻԵԶԵՐՔԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԲԱՌԵՐՈՎ


Ամբողջացո՛ւր հետեւեալ բառերուն պակսող տառերը ընտրելով կողքին տրուած տառերէն ճիշդը։


Աստղանաորդ (ւ թէ վ)
Աստղաաշխութիւն (բ, փ)
րածին (չ, ջ)
Պայում (դ, թ)
Ձողական ուժ (գ, ք)
Լուսնագ (դ, թ)
Տիեզերանաց (գ, ք)
Արեակ (գ, ք)
անուն (յ, հ)
երմութիւն (չ, ջ)
Նեթիւն (բ, փ)
Հրիռ (դ, թ)