ԱՌՆՉՈՒԹԵԱՆ ԽԱՂ


Գիտե՞ս առաջին սիւնակի բառերը ընդհանրապէս ու՞ր կը գտնուին: Երկրորդ սիւնակին մէջէն, միասին գտնենք անոնց աշխատանքի կամ բնակութեան վայրը, միացնելով ճիշդ բառերը իրարու:


  ուսուցիչ  
  դասախօս  
  ոստիկան  
  զինուոր  
  բժիշկ  
  դեղագործ  
  հտպիտ  
  վաճառորդ  
  զօրանոց  
  դարմանատուն  
  կրկէս  
  դպրոց  
  համալսարան  
  ոստիկանատուն  
  խանութ  
  դեղարան