ՏԱՐԲԵՐ ԻՄԱՍՏԸ


Իւրաքանչիւր շարքի վրայ կը տեսնէք 4 բառեր, որոնցմէ երեքը հոմանիշներ են: Փորձեցէ՛ք գտնել այն բառը, որ բոլորովին տարբեր իմաստ ունի։


պատեհ
յարմար
պատեան
պատշաճ
 
շատ
առատ
բազմաթիւ
խրատ
 
ցոլք
փայլ
ճառագայթ
որոգայթ
 
խիտ
լայն
թանձր
սեղմ
 
սերտ
մօտիկ
դրկից
մտերիմ