ՇԱՐՔԻՆ ՉՅԱՐՄԱՐՈՂ ԲԱՌԸ


Իւրաքանչիւր շարքի մէջ կը տեսնես 5 բառ, որոնցմէ մէկը տարբեր է միւսներէն։ Կրնա՞ս գտնել զանոնք եւ ըսել, թէ ինչու՛ անոնք շարքին չեն յարմարիր։


բու
բադ
բազէ
բարակ
բարդ
 
անվախ
անկեղծ
անիւ
անկարգ
անմիտ
 
աղաւնի
արագիլ
արտոյտ
արջ
ագռաւ
 
թարմ
սիրուն
թաւ
թաց
թունդ
 
ելակ
խնձոր
ստեպղին
նուռ
տանձ