Ո՞Ր ՆԿԱՐԸ


Իւրաքանչիւր շարքի վրայ կայ նկար մը, որ տարբեր է միւսներէն, փորձէ՛ գտնել զանոնք։