ԹՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ Ո՞Ր ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆԸ


Միտքը անընդհատ պէտք է մարզուի, որպէսզի չծուլանայ: Ուրեմն եկէք լուծենք վարի խնդիրները: Ճիշդ հաւասարութիւնը ունենալու համար ճերմակ քառակուսիներուն մէջ դի՛ր թուաբանական յարմար գործողութեան նշանը (+, - , X, /)։ Կ'ուզե՞ս ժամ բռնել, գիտնալու համար թէ որքան արագ է միտքդ... Ուրեմն՝ մէ՜կ, երկու՜, ե՛րեք...


8                6    = 48
120              3    = 40
88               8    = 11
100             17   = 83
125             55   = 180
17               5    = 85
1000            50   = 950
1500             0    = 0
333              3    = 111
999              1    = 1000
1000             0    = 1000
77               2    = 154