ԿՐՆԱ՞Ս ԱՄԲՈՂՋԱՑՆԵԼ ԲՈՒՐԳԸ


Բուրգերը միշտ ալ խորհրդաւոր վայրեր են, ուրկէ անընդհատ նորութիւններ կը յայտնուին, սակայն անոնց գաղտնիքները պրպտող նկարագիր ունեցող մարդոց վերապահուած են: Իսկ ամէն մարդ գիտէ, որ թուաբանական խնդիներ լուծելը մեր ուղեղը արթուն կը պահէ: Դեռ ի՛նչ կը սպասես: Փորձէ՛ ամբողջացնել վարի քառակուսիները, գիտնալով, որ իւրաքանչիւր քառակուսիի թիւը կը ներկայացնէ իրմէ վար գտնուող երկու բոլորակներու թիւերուն գումարը։


500
150
230 20 30 120 30 43