ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐՈՒՆ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ ԳԻՏԵ՞Ս


Հաւանաբար թուաբանութեան դասէն արդէն ծանօթ ես կոտորակներուն: Հիմա առիթն է սորվելու անոնց հայերէն անուանումը եւ մանաւանդ՝ գրութեան ձեւը: Ուրեմն առաջին սիւնակի իւրաքանչիւր կոտորակ միացո՛ւր երկրորդ սիւնակի իր անունին, որպէսզի գիտնաս ճիշդ ձեւերը:


  1/3  
  3/4  
  2/3  
  1/2  
  1/4  
  1/6  
  2/5  
  3/5  
 
  ԿԷՍ  
  ՔԱՌՈՐԴ  
  ՄԷԿ ԵՐՐՈՐԴ  
  ԵՐԵՔ ՔԱՌՈՐԴ  
  ԵՐԵՔ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  
  ԵՐԿՈՒ ԵՐՐՈՐԴ  
  ՄԷԿ ՎԵՑԵՐՈՐԴ  
  ԵՐԿՈՒ ՀԻնԳԵՐՈՐԴ