ՊԱԿՍՈՂ ԹԻՒԸ


Կրնա՞ս գտնել իւրաքանչիւր շարքի ճերմակ քառակուսիին թիւը, ունենալու համար ճիշդ հաւասարութիւն մը։