ԳԻՏԵ՞Ս ԹՈՒԱԲԱՆԱԿԱՆ 4 ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ


Կատարէ՛ թուաբանական գործողութիւնները, ապա ամբողջացո՛ւր պարապ քառակուսիները։