ԼԱԲԻՒՐԻՆԹՈՍ ԵՐԿԵԱԿ ԴՐՈՅԹՈՎ


Համակարգիչները կը գործածեն միայն 0 եւ 1 թիւերը, որ կը կոչուի երկեակ դրոյթ։ Այս լաբիւրինթոսէն դուրս գալու համար պէտք է կատարես թուաբանական գործողութիւնները եւ ընթանաս միայն այն ճամբէն, որուն թուաբանական գործողութեան արդիւնքը 0 կամ 1 է։


  Can't load the maze game, because your browser doesn't support HTML5.