ԿՐՆԱ՞Ս ՀԱՇՈՒԵԼ 

Նկարին մէջ քանի՞ քառակուսի եւ քանի՞ եռանկիւն կը տեսնես։ Պէտք է նկատի ունենաս փոքրերը, մեծերը, աւելի մեծերը ...։ Կրնաս ժամ բռնել եւ մրցիլ ընկերներու հետ, թէ ո՛վ աւելի արագ պիտի գիտնայ քառակուսիներուն եւ եռանկիւններուն ճիշդ թիւը:
Եւ այսպէս՝ ուշադրութիւն, կեդրոնացում եւ մէ՛կ, երկու՛, երե՛ք...

Պատասխանը գրել հետեւեալ ձեւով (...քառակուսի եւ ... եռանկիւն)