Խմբագրական

Համակագիչը ելեկտրոնիք մեքենայ մըն է, որ տեղեկութիւն կ’ընդունի, կ’ամբարէ, կը մշակէ եւ կու տայ իրմէ պահանջուած գործողութեան արդիւնքը։


կարդալ ամբողջութեամբ

Նոր Պատմուածք

ՔԱՐԱԿՈՓԸ

Ժամանակին քարակոփ մը կ’ապրէր փոքր գիւղի մը մէջ։ Ամբողջ օրը կ’աշխատէր, քարեր կը կտրէր եւ անոնց կու տար յաճախորդներուն պահանջած ձեւը։ Ձեռքերը կոշտացած էին, իսկ հագուստները՝ աղտոտ ու պատռտուած։

կարդալ ամբողջութեամբ

Լեզուական նոր Խաղեր

ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՒ ՄԷՋ

Խաղալ

ԽԱՉԲԱՌ ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՎ

Խաղալ

ԳԻՏԵ՞Ս ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՒ ՁԱՅՆԵՐԸ

Խաղալ

ԿՐՆԱ՞Ս ԸՆՏՐԵԼ ՃԻՇԴ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ

Խաղալ

ԲԱԶՄԱՆԻՇ ԲԱՌԵՐ

Խաղալ

ՆՄԱՆԱՁԱՅՆ ԲԱՌԵՐ

Խաղալ

Նոր Առակ

ԲՈՒՆ ԵՒ ՄՈՐԵԽԸ

Ծեր բու մը կար, որ բուերու սովորութեան համաձայն, ցերեկը կը քնանար եւ գիշերը կ’արթննար միջատներ որսալու եւ ուտելու համար։

կարդալ ամբողջութեամբ

Նոր այլ խաղեր

ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ԽԱՂ

Խաղալ

ՇԱՐՔԻՆ ՉՅԱՐՄԱՐՈՂ ԲԱՌԸ

Խաղալ

ԳԻՏԵ՞Ս ԸՆՏԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԸ ԳԼԽԱՒՈՐԱԲԱՐ Ո՛Ր ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ԿԸ ԳՏՆՈՒԻՆ

Խաղալ

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԵՆԷՆ ԿԱՐԵՒՈՐ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐ ԳԻՏԵ՞Ս

Խաղալ