Խմբագրական

Սիրելի՛ ընթերցողներ,

Ինչպէս կը տեսնէք, ՓԹԻԹ-ի կայքը բարեփոխուած է եւ այսուհետեւ յաջորդ թարմացումները պիտի ունենան յատուկ թեմա մը։ Նաեւ պիտի տեսնէք, որ նոր բաժիններ աւելցած են կայքին վրայ, ինչպէս՝«գիտական», «պատմական» եւ «աշխարհագրական» որոնք մասամբ պիտի անդրադառնան թարմացումի թեմային:


կարդալ ամբողջութեամբ

Նոր Պատմուածք

ԿԱՊԻԿՆ ՈՒ ԿՈԿՈՐԴԻԼՈՍԸ

Ժամանակին կապիկ մը կար, որ կ’ապրէր ծովեզերքը գտնուող խնձորենիի մը վրայ

կարդալ ամբողջութեամբ

Լեզուական նոր Խաղեր

ԳԻՏԵ՞Ս ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԾԱՂԻԿՆԵՐԸ

Խաղալ

ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՒ ՄԷՋ

Խաղալ

ԽԱՉԲԱՌ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՎ

Խաղալ

ԿՐՆԱ՞Ս ԿԱԶՄԵԼ ԱՌԱԾԸ

Խաղալ

ՊԱՏԿԵՐԱՒՈՐ ԽՕՍՔԵՐՈՒ ԻՄԱՍՏՆԵՐԸ ԳԻՏԵ՞Ս

Խաղալ

ԿՐՆԱ՞Ս ԸՆՏՐԵԼ ՃԻՇԴ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ

Խաղալ

Նոր Առակ

ՏԻՐԱՑՈՒ ԳԱՅԼԸ

Օր մը Գայլը կը հանդիպի ծերացած Ջորիին, որ ականջն ու պոչը կախած կ’արածէր։

կարդալ ամբողջութեամբ

Նոր այլ խաղեր

ԼԱԲԻՒՐԻՆԹՈՍ ՔԱՅԼԵՐԳՈՎ

Խաղալ

ԳԻՏԵ՞Ս ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՒՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ

Խաղալ

ԱՌՆՉՈՒԹԵԱՆ ԽԱՂ

Խաղալ

ԿՐՆԱ՞Ս ԱՄԲՈՂՋԱՑՆԵԼ ԲՈՒՐԳԸ

Խաղալ