Մեր Մասին Download App

ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ

ՀՈՂԱԳՈՐԾԸ ԵՒ ՀՈՐԸ

Հողագործ մը հոր մը կը գնէ իր դրացիէն, որպէսզի ջուր ունենայ իր ագարակին համար։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՂԻ ՎԱՃԱՌՈՐԴԸ ԵՒ ԻՐ ԷՇԸ

Ժամանակին աղի վաճառորդ մը կար, որ մօտակայ քաղաքէն աղ կը գնէր ...

կարդալ ամբողջութեամբ

ԹԱԳԱՒՈՐԸ ԵՒ ՍԱՐԴԸ

Արտաւազդ քաջ թագաւոր մըն էր։ Ան յաճախ կը յաղթէր իր թշնամիներուն։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՓԻՂԻՆ ԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

Փիղ մը միայնակ կը թափառէր անտառին մէջ եւ ընկերներ կը փնտռէր։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ ԱՄԻՍՆԵՐԸ

Ժամանակին այրի կին մը կար, որ ունէր երկու դուստր՝ Մարիա, որ իր հարազատ աղջիկն էր, եւ Մեղրի, որ ամուսինին առաջին կինէն էր։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՌԻՒԾԻՆ ՄՌՆՉԻՒՆԸ

Ժամանակին առիւծ մը կար, որ չէր կրնար մռնչել։ Միւս կենդանիները ասկէ տեղեակ չէին

կարդալ ամբողջութեամբ

ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ԽԵԼԱՑԻ ՈՐԴԻՆ

Ժամանակին թագաւոր մը կար, որ երկու որդի ունէր։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՄՕՐ ԳԱՆՁԵՐԸ

Շողեր եւ Ցոլեր երկու քոյրեր էին։ Անոնք կը բնակէին համեստ տան մը մէջ, որ ընդարձակ պարտէզ մը ունէր։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԲԻՒՐԵՂԵԱՅ ԳՆԴԱԿԸ

Ժամանակին գիւղ մը կար, որու բնակիչները շատ ուրախ էին ու գոհունակ։ Այդ գիւղին մէջ Կորիւն անունով պատանի հովիւ մը կը բնակէր իր հօր, մօր եւ մեծմօր հետ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԽԵԼԱՑԻ ԱՔԼՈՐՆ ՈՒ ԽՈՐԱՄԱՆԿ ԱՂՈՒԷՍԸ

Գիւղի մը մէջ խելացի աքլոր մը կ’ապրէր, որ ամէն առաւօտ կը կանչէր ու կ’արթնցնէր բոլոր գիւղացիները։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԽԵԼԱՑԻ ՊԱԼԱՏԱԿԱՆԸ

Ժամանակին թագաւոր մը կար, որ շատ կը սիրէր հանելուկներ հարցնել իր պալատականներուն։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԴԵՒԱՁՈՒԿԻՆ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ

Ժամանակին ամչկոտ եւ բարի դեւաձուկ (ութնոտն) մը կար։ Ան միշտ առանձին էր, հակառակ որ կը փափաքէր ընկերներ ունենալ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԾՆՈՒՆԴԻ ԱՍՏՂԸ

Երկինքի աստղերէն հատ մը կար, որ ամենէն գեղեցիկն ու փայլունն էր

կարդալ ամբողջութեամբ

ԿԱՐԷՆԻՆ ԲԱՐԻ ԳՈՐԾԸ

Ծնունդի օրն էր։ Օդը չափազանց ցուրտ ու անձրեւոտ էր։ Կարէն, որ 12 տարեկան պատանի մըն էր, երբ իր սենեակի պատուհանէն դուրս կը դիտէր

կարդալ ամբողջութեամբ

ՆԱՒԱԲԵԿԵԱԼԻՆ ԱՂՕԹՔԸ

Ճամբորդական նաւ մը կը խորտակուի փոթորիկի մը պատճառով։ Միայն երկու մարդ կը յաջողին լողալով ամայի կղզի մը հասնիլ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱԶՆԻՒ ԱՂՋՆԱԿԸ

Արաքս բարի ու աշխատասէր փոքրիկ մըն էր։Ան հնազանդ էր իր ծնողներուն եւ սիրուած` բոլոր դասընկերներէն։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՄԱՐԴԸ ԵՒ ԻՐ ՇՈՒՆԸ

Մարդ մը եւ իր շունը կը մեռնին ու երկինք կը բարձրանան։ Կը քալեն ու կը հասնին ոսկեայ դրան մը առջեւ։ Մարդը դուռը կը զարնէ եւ պահակը կը բանայ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԽՆՁՈՐԵՆԻՆ

Հրակ տասը տարեկան մանչուկ մըն էր, որ շատ կը սիրէր խնձոր ուտել։ Ան ամէն օր, երբ խաղալու երթար, անպայման խնձոր մը կ՚ուտէր եւ միջուկը կը թափէր։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ՀՆԱՐՔԸ

Ժամանակին, թագաւոր մը,փորձելու համար իր հպատակները, հսկայ քար մը զետեղել* կու տայ ճամբուն մէջտեղը։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԹԱԳՈՒՀԻԻՆ ԿԱԽԱՐԴԱԿԱՆ ՏՈՒՓԸ

Երիտասարդ թագուհի մը կախարդական տուփ մը ունէր.ատիկա երջանկութիւն պիտի բերէր թագաւորութեան, պայմանով որ բացուէր տեղ մը, ուր կայ առատաձեռնութիւն եւ ազնուութիւն։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱԶՆԻՒ ՀՈՂԱԳՈՐԾԸ

Ժամանակին Անդրանիկ անունով հողագործ մը կար, որ փոքր հողակտոր մը ունէր։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԽԵԼԱՑԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ

Ժամանակին սնապարծ* թագաւոր մը կար, որ երեք աղջիկ ունէր։ Օր մը կը հարցնէ անդրանիկ աղջկան.

կարդալ ամբողջութեամբ

ԾԱՐԱՒ ԱԳՌԱՒԸ

Ամառուան շատ տաք օդ մըն էր։ Ծարաւ ագռաւ մը կը թռչէր դաշտերուն մէջ ջուր փնտռելով։ Երկար ժամանակ չի կրնար ջուր գտնել, հետեւաբար կը սկսի յոյսը կորսնցնել։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ԳԻՐՔԸ

Վարդան տասնչորս տարեկան ընթերցասէր պատանի մըն էր, սակայն վերջին շրջանին սկսած էր այլ զբաղումներ նախընտրել։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՈՒՐԻՇՆԵՐՈՒՆ ՕԳՆԵԼՈՒ ԲԱՐԻՔՆԵՐԸ

Ժամանակին Արի անունով մանչուկ մը կար։ Ան աղքատ ընտանիքի մը զաւակն էր։ Օր մը, երբ Արի անտառէն փայտ հաւաքած տուն կը վերադառնար, կը տեսնէ ծեր մարդ մը

կարդալ ամբողջութեամբ

ՉԱՐԻՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Ժամանակին թագաւոր մը կար, որ շատ անգութ ու անարդար էր ։ Անոր հպատակները կը փափաքէին զինք գահընկէց* ընել կամ կը ցանկային իր մահը։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱԴԷՊԸ

Շուշան օդակայանն էր եւ իր թռիչքը կը սպասէր։ Օդանաւ բարձրանալու մի քանի ժամ կար, ուստի զբաղելու համար գիրք մը կը գնէ, ինչպէս նաեւ՝ տոպրակ մը կրկնեփուկ (պիսքուի) եւ կը տեղաւորուի նստարանի մը վրայ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՀՆԱՐԱՄԻՏ ՄԱՅՐԸ

Օր մը, մայր բադ մը իր բադիկներուն հետ կ’ուղղուէր դէպի լիճ, երբ հեռուէն կը նկատէ աղուէս մը։ Մայր բադը տագնապած * կը պոռայ.

կարդալ ամբողջութեամբ

ՔԱՂԱՔԻ ԵՒ ԳԻՒՂԻ ՄՈՒԿԵՐԸ

Քաղաքացի մուկ մը այցելութիւն կու տայ իր ընկերոջ, որ գիւղը կ’ապրէր։ Գիւղացի մուկը կ՚ուրախանայ զայն տեսնելով, ուստի կը ջանայ լաւագոյնս հիւրասիրել ընկերոջ եւ իր կարողութեան

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ

Սարօ տասնչորս տարեկան պատանի մըն էր, որ հակառակ խելացի ըլլալուն, ծոյլ էր եւ չէր սիրեր դաս սորվիլ։ Անընդհատ կը գանգատէր դասերուն դժուարութենէն ու շատ ըլլալէն եւ կը փափաքէր օր առաջ գործի ասպարէզ նետուելով՝ ազատիլ դասերէն։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՊԱՐԿԵՇՏ ԿՈՎԸ

Ժամանակին գիւղ մը կար, որ կը գտնուէր բլուրի մը ստորոտը։ Այս գիւղին մէջ կար կովերու նախիր* մը, որու մաս կը կազմէր Բունիա անունով խելացի կով մը, որ ունէր մէկ հատիկ հորթ մը։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԲԱԶԷՆ ԵՒ ՃԻՒՂԸ

Ժամանակին թագաւոր մը կար, որ ունէր երկու բազէներ։ Անոնք շատ գեղեցիկ էին, այդ պատճառով թագաւորը անոնց խնամքը կը յանձնէ մասնագէտի մը։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՀԻՒԱՆԴ ՄԱՐԴԱՄԵՔԵՆԱՆ

Մհեր հարուստ ընտանիքի մը զաւակն էր։ Ան կը բնակէր շատ գեղեցիկ բնակարանի մը մէջ, եւ կ՛ունենար ինչ որ փափաքէր։ Անոր փափաքին ընդառաջելով*՝ ծնողքը գնեց մարդամեքենայ* մը, որ տան մէջ զանազան գործեր պիտի կատարէր, ինչպէս նաեւ պիտի կոկէր Մհերին սենեակը։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՓՈՔՐԻԿ ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊՈՒԿԸ

Ցուրտ առաւօտ մըն էր։ Արման իր սենեակի պատուհանին վրայ թեթեւ զարկի ձայներէն արթնցաւ։ Քնատ վիճակի մէջ, բացաւ պատուհանը եւ հարցուց.
«Ո՞վ կայ հոն»։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՑԱՆԿԱՊԱՏԻՆ ՎՐԱՅԻ ՓՈՍԵՐԸ

Դաւիթ տասը տարեկան մանչուկ մըն էր, որ հակառակ խելացի ըլլալուն, չար ու ջղայնոտ էր։ Բարկութեան պահուն ան կա՛մ խօսքով կը վիրաւորէր ընկերներն ու հարազատները, կա՛մ ալ կը հարուածէր ընկերները կամ քոյրը։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԼՈՒՍԻՆԸ ԵՒ ՄԱՅՐԸ

Ժամանակին Արեւը, Քամին եւ Լուսինը քոյրեր էին, իսկ Աստղը` անոնց մայրը։ Օր մը, Որոտումն ու Կայծակը, որոնք անոնց հօրեղբայրն ու հօրաքոյրն էին, երեք քոյրերը ընթրիքի հրաւիրեցին։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՀՆԱՐԱՄԻՏ ԲԱՆՏԱՐԿԵԱԼԸ

Ծերունի մը կ՛ապրէր գիւղի մը մէջ։ Ան կ՛ուզէր պարտէզին մէջ գետնախնձոր ցանել, սակայն հողը հերկելու ուժ չունէր։ Իր որդին, որ սովորաբար կ՛օգնէր իրեն, բանտարկուած էր։

կարդալ ամբողջութեամբ