ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՄԷՋ


Տուեալ բառերը հայերէնի ամէնէն գեղեցիկ ածականներէն փունջ մըն են, որոնք կը յատկանշեն բարեկամութիւնը: Անոնք կը գտնուին վարի ցանցին մէջ, որոնք գտնելով ու ջնջելով պիտի գտնես պահուած բառը։ Յիշեցնենք, որ բառերը կրնաս ջնջել հորիզոնական շարքերու եւ ուղղահայեաց սիւնակներու վրայ, երկու ուղղութեամբ։ Բայց իւրաքանչիւր տառ միայն մէկ անգամ կրնաս գործածել։ Ամէնէն վերջը պահուած բառը տեղադրէ վարի տուփիկին մէջ: