ԱՌԱԿՆԵՐ

ԳԱՅԼԸ ԵՒ ԿՌՈՒՆԿԸ

Օր մը որկրամոլ գայլ մը իր որսացած նապաստակը կերած ժամանակ, ոսկոր մը կը մխրճուի կոկորդին մէջ։ Ինչ ալ փորձէ, չի կրնար ոսկորը տեղէն շարժել։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱԳՌԱՒԸ ԵՒ ԿԱՐԱՊԸ

Ագռաւ մը կար, որ կը նախանձէր Կարապին, որովհետեւ իր փետուրները ածուխի պէս սեւ էին, մինչ Կարապին փետուրները ձիւնասպիտակ* էին։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՈՉԽԱՐՆԵՐԸ ԵՒ ԽՈԶԸ

Օր մը հովիւ մը ոչխարները արածած ժամանակ խոզ մը կը գտնէ եւ անմիջապէս կը բռնէ զայն: Խոզը կը ճչար* իր ամբողջ ձայնով եւ կը փորձէր ազատիլ, բայց անօգուտ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԽԵԼԱՑԻ ԱՅԾԸ

Գետի մը վրայ շատ նեղ կամուրջ մը կար։ Օր մը այծ մը կ’անցնէր հոնկէ, եւ երբ մէջտեղը կը հասնի, կը հանդիպի ուրիշ այծի մը, որ հակառակ կողմէն կու գար։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԳՈՐԾԸ ԽՕՍՔՈՎ Չ’ԸԼԼԱՐ

Գիւղացի մարդիկ ամէն անգամ գիւղի հրապարակը կը հաւաքուէին ու տարբեր բաներու մասին կը խօսէին։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՁԻՆ ԵՒ ԽԽՈՒՆՋԸ

Անտառի մը մէջ ձի մը կար, որ շատ հպարտ էր։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՂՈՒԷՍԸ ԵՒ ԱՅԾԸ

Օր մը Աղուէսը կ’իյնայ հորի մը մէջ. հակառակ որ հորը շատ խորունկ չէր, չի կրնար դուրս գալ անկէ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԲՈՒՆ ԵՒ ՄՈՐԵԽԸ

Ծեր բու մը կար, որ բուերու սովորութեան համաձայն, ցերեկը կը քնանար եւ գիշերը կ’արթննար միջատներ որսալու եւ ուտելու համար։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՏԻՐԱՑՈՒ ԳԱՅԼԸ

Օր մը Գայլը կը հանդիպի ծերացած Ջորիին, որ ականջն ու պոչը կախած կ’արածէր։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՄԱՐԴՆ ՈՒ ՍԱՏԱՆԱՆ

Մարդն ու Սատանան կ’ընկերանան եւ ստեպղին կը ցանեն

կարդալ ամբողջութեամբ

ՈՒՐ ԿԱՅ ՄԻՈՒԹԻՒՆ, ՀՈՆ ԿԱՅ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ

Թագաւոր մը վիթխարի փիղ մը ունէր, որ մրջիւնները անընդհատ կը նեղացնէր

կարդալ ամբողջութեամբ

ԼԵԶՈՒՆ ՈՍԿՈՐ ՉՈՒՆԻ

Խաբեբայ մը կար, որ ուր ալ երթար՝ կը խաբէր ու կը կողոպտէր։ Երբ մարդոց համբերութեան բաժակը կը յորդի...

կարդալ ամբողջութեամբ

ԻՆՉՊԷՍ ՉԱՓԵՍ, ԱՅՆՊԷՍ ԱԼ ԿԸ ՉԱՓՈՒԻՍ

Տղայ մը օր մը կը զայրանայ իր ծերացած հօրմէն, զայն կ՚առնէ ուսին, կը տանի անտառ մը, հոն կը ձգէ ու տուն կը դառնայ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՌԻՒԾԸ ԵՒ ՄԱՐԴԸ

Զօրաւոր առիւծ մը, որ նստած էր ժայռի մը վրայ, կը տեսնէ որ գազանները սարսափահար կը վազէին։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԵՐԵՔ ՀԱՐՈՒՍՏ

Երեք հարուստ կը վիճին ու վէճը հարթելու համար կ՚երթան Խիկար իմաստունին քով

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՆՄԱՏՉԵԼԻ ԼԵՌԸ

Շատ բարձր եւ անմատչելի* լեռ մը կար. մարդիկ փափաքեցան հոն բնակութիւն հաստատել, որովհետեւ լի էր բարիքներով։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՈՒԽՏԱՒՈՐ ԱՂՈՒԷՍԸ

Օր մը Աղուէսը կ՚ ըսէ Աքլորին. -Ի՜նչ աղուոր ու անոյշ կ’երգես, ո՜վ Աքլորիկ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԾԵՐՈՒՆԻՆ ԵՒ ԸՆԿՈՒԶԵՆԻՆ

Թագաւորը իր երկրին մէջ շրջելու ատեն կը տեսնէ, որ զառամեալ ծերունի մը թարմ շիւ* կը տնկէ։ Կը մօտենայ անոր ու կը հարցնէ.

կարդալ ամբողջութեամբ

ՏՈ՛ՒՐ ՀԱ ՏՈ՛ՒՐ

Մարդ մը անընդհատ կ’աղօթէր Աստուծոյ ու կը խնդրէր.

կարդալ ամբողջութեամբ

ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԶԻՆՈՒՈՐԸ

Իմաստուն, բայց կաղ զինուոր մը պատերազմի կ’երթար։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԿՏԱԿ ՎԱՍՆ ԳԱՆՁԻ

Իմաստուն, բայց աղքատ մարդ մը ունէր ծոյլ որդիներ։ Մահուան սեմին ան կանչեց որդիները եւ ըսաւ.

կարդալ ամբողջութեամբ

ՍԻՐԱՄԱՐԳԸ

Սիրամարգը իր գեղեցկութեան համար անընդհատ գովեստ կը ստանար, ուստի որոշեց թագաւոր դառնալ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՃՊՈՒՌՆ ՈՒ ՄՐՋԻՒՆԸ

Մրջիւնները, ցուրտ ձմրան, արեւուն տակ կը չորցնէին իրենց ձմեռուայ պաշարը։ Ճպուռը, խեղճացած, մօտեցաւ անոնց ու խնդրեց.

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՌԻՒԾԸ, ԳԱՅԼԸ ԵՒ ԱՂՈՒԷՍԸ

Առիւծը, գայլն ու աղուէսը եղբայրներ եղան եւ որսի ելան։ Գտան խոյ մը, մաքի* մը եւ գառնուկ մը։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱԳԱՀ ՄԱՐԴԸ

Ագահ ու աչքը ծակ մարդ մը Աստուծմէ հետեւեալը կը խնդրէ.
- Տէ՛ր Աստուած, այնպէս ըրէ, որ ի՛նչ բանի որ դպչիմ՝ ոսկի դառնայ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՀԱՅՐՆ ՈՒ ՀՆՁՈՒՈՐ ՏՂԱՆ

Հայրը իր երեք որդիներուն ու աւագ թոռան հետ հունձ կ’ընէ։ Կէսօրուայ արեւի տապին*, աւագ որդին գլխարկը մէկդի կը նետէ ու կը սկսի հունձը գլխաբաց ընել։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԵՐԲ ՏՈՒԱԾԻՆ ԴԻՄԱՑ ՊԱՀԱՆՋԱԾԸ ՇԱՏ ՔԻՉ Է

Կատուն սենեակին մէկ անկիւնը կանգնած, Մուկն ալ միւս անկիւնը՝ ծակին քով, իրարու կը նային։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՄԷՆԷՆ ԱՆՈՒՇՆ ՈՒ ԱՄԷՆԷՆ ԼԵՂԻՆ

Թագաւոր մը իր ծառային կ’ըսէ. ‏‏ -Գնա՛ եւ աշխարհի ամէնէն անուշ բանը բե՛ր։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՄՈՒԿԵՐՈՒ ԺՈՂՈՎԸ

Անգամ մը մուկերը ժողովի կը հաւաքուին խորհելու, թէ ի՞նչ ընեն կատուին յարձակումներէն զգուշանալու համար։

կարդալ ամբողջութեամբ

«ԲԱՐԵՐԱՐԸ»

Ոստիկանները մարդ մը պատժարան* կը տանէին, որ ձեռքը կտրեն։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱԳՌԱՒՆ ՈՒ ԱՂՈՒԷՍԸ

Ագռաւ մը, պանիրի պատառ մը կտուցին, կը թառի բարձր ծառի մը կատարին։ Աղուէսը, երբ կը տեսնէ ասիկա, բերնին ջուրերը կը հոսին*եւ ծառին տակ կենալով, կը սկսի անուշ-անուշ խօսիլ.

կարդալ ամբողջութեամբ

ՏՈՒՆԸ

Մայր մը ու իր տղան կ’ապրէին անշուք* տնակի մը մէջ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԴԺԳՈՀԸ ՄԻՇՏ ԱԼ ԿԸ ԴԺԳՈՀԻ

Վանքի միաբաններէն* կոյր մը, գիշեր-ցերեկ կը դժգոհէր ու կը գանգատէր.

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՍՏՈՒԱԾ ԵՒ ՄԱՐԴԸ

Ծովուն մէջ փոթորիկ էր, ալեկոծութիւն։ Մարդ մը, տախտակ մը բռնած, ուժասպառ, կը պայքարէր ալիքներուն դէմ։ Յանկարծ նաւ մը կը մօտենայ անոր ու կ’ուզէ փրկել խեղդուողը։

կարդալ ամբողջութեամբ

ՈՐՍՈՐԴՆ ՈՒ ԲԱՐԱԿԸ

Որսորդ մը անտառին մէջ եղնիկներու խումբի մը կը հանդիպի։

- Տէ՛, թռի՛ր տեսնեմ,- կ’ըսէ որսորդը իր բարակին,- եթէ այսօր անոնցմէ գոնէ մէկը կարենաս բռնել,

կարդալ ամբողջութեամբ

ԵՐԿՈՒ ՆԿԱՐԻՉ

Թագաւոր մը գեղեցիկ պալատ մը կը շինէ եւ կը փափաքի զայն զարդարել այնպիսի նկարներով, որոնց նմանը ո՛չ մէկ տեղ ըլլայ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՆՕԹԻ ԳԱՅԼԸ

Ցուրտ ձմեռ էր, բուք ու բորանՍովալլուկ* Գայլ մը, հոգին բերանը եկած*, ոտքերը հազիւ շարժելով, ձիւնածածկ սարալանջէն* ոռնալով կ’անցնէր։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԹԱԳԱՒՈՐ ԵՒ ՕՁ

Թագաւոր մը կար, որ սիրելի օձ մը ունէր։ Օձը ամէն օր թագաւորին կարմիր դահեկան* մը կը բերէր։ Երբ թագաւորը մանուկ մը ունեցաւ, օձը ամէն օր կը խաղար անոր հետ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԵՐԲ ԹԱԳԱՒՈՐԸ ԿԸ ՔՆԱՆԱՅ

Գիւղացի մը, սայլը բարձած*, ամբողջ գիշերը կը քշէ։ Առտուան կողմը, երբ քունը կու գայ, եզները սայլէն կ՛արձակէ, որպէսզի արածին, իսկ ինք, սայլին յենելով, կը քնանայ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՌԻՒԾ, ԱՂՈՒԷՍ ԵՒ ԱՐՋ

Առիւծը հիւանդացաւ եւ բոլոր կենդանիները անոր տեսութեան գացին. Միայն աղուէսը ուշացաւ։

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՂՈՒԷՍՆ ՈՒ ԳԱՅԼԸ

Աղուէսը հանդիպեցաւ կուրցած գայլին եւ անոր քով իբրեւ ուղեցոյց ծառայութեան մտաւ։ Օր մը աղուէսը անզգուշութեամբ գայլը ջուրը ձգեց։ Գայլը չհաւատաց որ աղուէսը

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՅԾԵՐ ԵՒ ԳԱՅԼԵՐ

Այծերը հաւաքուեցան եւ գայլերուն պատգամ ուղարկեցին ու ըսին. "Ինչո՞ւ մեր մէջ խռովութիւն ըլլայ եւ ոչ՝

կարդալ ամբողջութեամբ

ԱՌԻՒԾՆ ՈՒ ԱՂՈՒԷՍԸ

Առիւծ մը կորիւնի մը ծնունդ տուաւ։ Կենդանիները հաւաքուեցան կորիւնը տեսնելու եւ ուրախանալու։

կարդալ ամբողջութեամբ