ԴԺԳՈՀԸ ՄԻՇՏ ԱԼ ԿԸ ԴԺԳՈՀԻ

Վանքիմիաբաններէն* կոյր մը, գիշեր-ցերեկ կը դժգոհէր ու կը գանգատէր.

-կ’ուտեն, կը խմեն, կը հագուին, ինծի բաժին չեն հաներ։

Վանահայրը, կոյր միաբանը ի վերջոյ գոհ պահելու համար, կը պատուիրէ խոհարարին, որ փուռին մէջ գառնուկ մը խորովէ*, փորը բրինձով լեցնէ ու տանի անոր առջեւ դնէ, տեսնեն թէ նորէն պիտի դժգոհի՞։

Ամբողջ գառնուկը կը դնեն կոյրին առջեւ։ Ան ձեռքերովը դանդաղօրէն կը ստուգէ ու դժգոհ ձայնով կ’ըսէ. - Եթէ կոյրին լման գառնուկ մը բաժին ինկած է, հապա առողջին քանի՞ գառնուկ հասած պէտք է ըլլայ…։

Կազմող եւ մշակող՝ Արմէն Սարգիսեան
Արեւելահայերէնէ արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Արթուր Անդրանիկեան
Պատշաճեցումը՝ ՓԹԻԹ-ի