Ե ՍԿԶԲՆԱՏԱՌՈՎ ԲԱՌԵՐ


Փորձէ' գտնել ե տառով սկսող բառերը եւ ամբողջացնել պարապ քառակուսիները օգտուելով կողքին տրուած բացատրութենէն։