ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԸ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԸ

Համակագիչը ելեկտրոնիք մեքենայ մըն է, որ տեղեկութիւն կ’ընդունի, կ’ամբարէ, կը մշակէ եւ կու տայ իրմէ պահանջուած գործողութեան արդիւնքը։

Կարդալ ամբողջութեամբ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆԸ

Կարդալ ամբողջութեամբ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ՄԱՍԻՆ

Կարդալ ամբողջութեամբ

ՊԱՀՈՒԱԾ ԲԱՌԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԲԱՌԵՐՈՒ ՄԷՋ

Խաղալ

ԳԻՏԵ՞Ս ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԻՐԵՐԸ

Խաղալ

ԿՐՆԱ՞Ս ԸՆՏՐԵԼ ՃԻՇԴ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ

Հետեւեալ հարցումներէն իւրաքանչիւրին տրուած է 3 պատասխան։ Փորձէ՛ ընտրել ճիշդը։

Խաղալ

ԽԱՉԲԱՌ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉԻ ԱՌՆՉՈՒԱԾ ԲԱՌԵՐՈՎ

Խաղալ

ԼԱԲԻՒՐԻՆԹՈՍ ԵՐԿԵԱԿ ԴՐՈՅԹՈՎ

Խաղալ