ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

Սիրելի՛ փոքրիկներ եւ պատանիներ,


Ահա Զատիկը շատ մօտ է, բայց դժբախտաբար շարունակուող համավարակին պատճառով պիտի չկարենանք ո՛չ միայն աւագ շաբթուան եկեղեցական արարողութիւններուն ներկայ գտնուիլ, այլեւ պիտի չունենանք ընտանեկան եւ ընկերային հաւաքոյթներ։


Անշուշտ բոլորս ալ կը սիրենք գոյնզգոյն հաւկիթները, մանաւանդ մեր ընկերներուն հետ հաւկթախաղը, սակայն այս տարի եւս պէտք է ուշադիր ըլլանք եւ խուսափինք ընկերային հաւաքոյթներէ, որպէսզի չվարակուինք ժահրէն եւ մանաւանդ չփոխանցենք այն մեր ծնողքին ու հարազատներուն, որոնք վարակուելու պարագային կրնան առողջական բարդութիւններ ունենալ։ Ուրեմն, սիրելինե՛ր, եկէք քիչ մը եւս համբերենք եւ երբ ժողովուրդին մեծամասնութիւնը ստանայ ժահրին դէմ պատուաստը, հաւանաբար կարենանք վերադառնալ մեր բնականոն կեանքին եւ վայելել մնացեալ տօնական օրերը, հաւաքոյթներն ու խրախճանքները։


Մինչ այդ, շարունակենք օգտուիլ մեզի հրամցուած զանազան առցանց դաստիարակչական կայքերէն եւ շնորհակալ ըլլանք զանոնք հովանաւորողներէն, ինչպէս Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութենէն, որ այս տարի եւս պիտի շարունակէ ՓԹԻԹ-ի կայքին իր նիւթաբարոյական աջակցութիւնը, որպէսզի պարբերաբար նոր նիւթեր ունենանք եւ անոնց ընկերակցութեամբ հաճելի եւ ուսանելի ժամանց վայելենք։