ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

Ընտանի Կենդանիները

«Փթիթ»-ի այս թարմացումի նիւթը ընտանի կենդանիներն են։ 

Ընտանի կը կոչուին այն կենդանիները, որոնք ընտելացուած են* եւ կը պահուին մարդոց կողմէ, տարբեր նպատակներով։ Ոչ-ընտանի կենդանիները կը կոչուին վայրի, որ պէտք չէ շփոթել վայրենի բառին հետ, որ կը նշանակէ կատաղի, վտանգ պատճառող եւ այլն: Բոլոր վայրի կենդանիները վայրենի չեն ըլլար:

Ընտանի կենդանիները կարելի է բաժնել երեք խումբի.

Ա- Տան մէջ իբրեւ մարդուն ընկերակից պահուող կենդանիներ, ինչպէս շունը, կատուն, կարգ մը թռչուններ ու ձուկեր եւ այլն։

Բ- Ագարակի մէջ պահուող եւ մեզի կաթ կամ միս տուող կենդանիներ, ինչպէս ոչխարը, կովը, խոզը, այծը, հաւը, աքլորը եւ հնդկահաւը։

Գ- Մարդուն ծառայող կենդանիներ, ինչպէս ձին, էշը, ուղտը, եզը, ջորին եւ այլն: Նաեւ շուներ, որոնք կ'օգնեն տուները պաշտպանելու գողերէ, ոստիկաններուն հետ ոճրագործներ կը հետապնդեն, կոյրերու կ'ընկերակցին իբրեւ ուղեցոյց* եւ այլն:

Յատկապէս շունը եւ կատուն ամէնէն ընդհանրացած ընտանի կենդանիներն են եւ անոնք կը դառնան ընտանիքի անդամ։ Սակայն եթէ տան մէջ ունինք ընտանի կենդանի մը, պարտաւորութիւններ ունինք անոր նկատմամբ։ Պէտք է հոգ տանինք անոր մաքրութեան, սնունդին ու առողջութեան եւ պարբերաբար անասնաբուժի տանինք զայն։

Հետեւաբար, եթէ պատրաստ ենք հոգալու կենդանիին պէտքերը եւ սէր ունինք ընտանի կենդանիներու հանդէպ, միայն այդ ժամանակ պէտք է մտածենք տան մէջ ունենալու ընտանի կենդանի մը։