ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐՍիրելի՛ ընթերցողներ,

Ինչպէս կը տեսնէք, ՓԹԻԹ-ի կայքը բարեփոխուած է եւ այսուհետեւ յաջորդ թարմացումները պիտի ունենան յատուկ թեմա մը։ Նաեւ պիտի տեսնէք, որ նոր բաժիններ աւելցած են կայքին վրայ, ինչպէս՝«գիտական», «պատմական» եւ «աշխարհագրական» որոնք մասամբ պիտի անդրադառնան թարմացումի թեմային:

Կը փափաքինք շնորհակալութիւն յայտնել Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան, որ սիրայօժար ստանձնեց նաեւ այս փոփոխութիւններուն յաւելեալ ծախսերը, ձեզի հրամցնելու համար աւելի հետաքրքրական եւ օգտաշատ կայք մը։

2022 տարուան առաջին թարմացումին թեման է գարնանային ծաղիկները։

Հիրիկ – iris, խոկիկ – pansy, կակաչ – tulip, յակինթ – hyacinth, նարգիզ- daffodil, գերմաստ – lupine, քրքում – crocus, ձիւնափառ – glory of the snow, մշկածաղիկ – lily of the valley, ցռկածաղիկ – snapdragon, սխտորազգի–allium, ձիւնածաղիկ–snowflake, աղաւնային – columbine, գարնանածաղիկ– primrose, մարգարտածաղիկ–daisy


Ծանօ՞թ էք վերը նշուած ծաղիկներուն։ Հաւանաբար միայն մի քանի հատին. ծանօթ էք, թերեւս ոմանց ալ՝ անգլերէն անունին միայն, բայց վստահաբար մեծ մասը տեսած էք բնութեան մէջ։

ՓԹԻԹ-ի այս թարմացումով, զանազան խաղերու ընդմէջէն, պիտի ծանօթանանք գարնանային ծաղիկներուն, որպէսզի սորվինք անոնց հայերէն անունները եւ երբ բնութեան մէջ տեսնենք զանոնք, կարենանք զանազանել իրարմէ։